קצת היסטוריה

תל"ם הוקמה ב-1973 ביוזמת שר העבודה דאז יוסף אלמוגי ז"ל, כדי ליצור מענה של הכנסה עבור גל העלייה הגדול מארצות חבר העמים (בריה"מ לשעבר) במסגרתו היגיעו לישראל מבוגרים רבים חסרי פנסיה שלא הצליחו להשתלב במעגל העבודה. עם הקמתה, החלה תל"ם בהפעלת מועדוני תעסוקה חברתיים רבים לעולים חדשים חסרי קצבאות גימלאות ברחבי הארץ. בהמשך, עקב הצורך בהרחבת הסיוע לאלפים רבים של מבוגרים בעלי הכנסה נמוכה, ובסיוע אש"ל-ג'וינט והביטוח הלאומי  הוקמו מרכזי השמה של תל"ם בצפון – בנהרייה, עכו, כרמיאל ומעלות.
מאז, תל"ם פועלת לקידום תחום תעסוקת המבוגרים בקרב מקבלי החלטות והציבור הרחב ומעודדת הקמתם של מיזמים חדשניים לתעסוקת מבוגרים בשיתוף עם ארגונים שונים.

יותר על תל"ם

בין השנים 2009-2020 עד עת פרוץ הקורונה, הופעל מרכז השמה למבוגרים בנהריה, במסגרת מערך תעסוקת 60+ – תוכנית עירונית לשילוב אזרחים וותיקים במעגל העבודה.
התכנית החלה כפרויקט פיילוט "תעסוקת 60 פלוס" והופעלה באמצעות "המרכז הרב תחומי לתעסוקת מבוגרים".
התכנית קישרה בין גמלאים בני 60+ מנהרייה והצפון לבין מעסיקים וסייעה להם להשתלב במקומות עבודה.

בסיוע גורמי העירייה, הפך בשנים אלו מרכז ההשמה 60+ בנהרייה לגוף אזורי מרכזי הפועל למען השבת מבוגרים בני 60+ למעגל העבודה.התכנית בניהולה של מיקי מזור יחד עם ברכזה שטרספלד הופעלה במשך 11 שנים מנהריה, בסיוע והשתתפות: אש"ל-ג'וינט, עיריית נהריה, המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה והמשרד לאזרחים וותיקים.

בין השנים 2016-2020 הופעל מרכז השמה עכו בסיוע עיריית עכו ואש"ל הגו'ינט בניהולו של שמוליק איזביצקי.

לצורך קידום תעסוקה המבוגרים, פיתחה העמותה מודלים חדשניים של תעסוקה המיועדים לגוון את אפשרויות התעסוקה המוצעות לאזרחים הוותיקים.   

א.מרכזי למידה "תלמודים" – העסקת מורים בפנסיה למתן שיעורי עזר קבוצתיים לתלמידי כיתות י"א וי"ב לשם שיפור ציוני הבגרות והכנה לאוניברסיטה.   

ב.מרכזי תעסוקה לאזרחים ותיקים הכוללים שילוב של מודלים שונים של תעסוקה למבוגרים תחת קורת גג אחת (מרכז השמה, מועדון תעסוקה, מרכז ליזמות אישית).

נגישות