פעילות ציבורית

אחת ממטרות העל של העמותה הינה לרתום את הגופים הציבוריים לשם קידום נושא תעסוקת המבוגרים.
מיום הקמתה היוותה העמותה זרז לנושא; העובדה שבשנים האחרונות ניכרת עלייה בשיעור ההשתתפות של מבוגרים בעולם העבודה נזקפת לפחות בחלקה למאמצי העמותה ולפעילותה.
העמותה משתתפת בשולחנות עגולים ובדיונים ציבוריים ותורמת את הידע והניסיון שלה לטובת קידום הנושא.
לעמותה קשר עם משרדי ממשלה (משרד הרווחה, המשרד לשיוויון חברתי), עם רשויות מקומיות (נהרייה, כרמיאל, עכו, מעלות ועוד) ועם גופים ציבוריים (אשל/ג'וינט, תב'ת/ג'וינט, עמותת הלב, עמותות מקומיות למען הקשיש ועוד).