השתתפות בהפעלת מועדוני תעסוקה חברתיים

מועדון תעסוקה הינו מסגרת חברתית המנוהלת ע"י רשות/ארגון מקומי בשיתוף עמותת תלם בה משתתפים גמלאים המקבלים קצבה

כלשהי מהמוסד לביטוח (בעיקר אלה, הנמצאים מתחת לסף העוני).

הפעילות מבוססת על עבודות המתקבלות ממעסיקים כאשר העמותה דואגת לתשלום למועסקים. התשלום מהווה גמול תעסוקה (לא שכר) כאשר המועדון משלב בנוסף פעילויות חברתיות שונות.

ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות.