התנדבות

פעילות עמותת תלם לאורך השנים מבוססת בעיקרה על פעילות התנדבותית.
אנו זקוקים לך, המתנדב, לממש את חזוננו ליצירת מקומות עבודה נוספים
לאזרחים הותיקים, לפעילות פנימית בארגון ולכל עזרה אחרת המתבקשת

אנא צור קשר איתנו:
טלפון
03-5228655
054-4586363
מייל amidanieli@013.net
telem4@014.net.il