פעילות ציבורית

חברי תל"ם היוו את הגוף הראשון בישראל שהקים מרכז השמה לגילאי 60+ ועל בסיס התובנות שגובשו במהלך השנים הוקמו מרכזים נוספים במימון הרשויות המקומיות. מובילי תל"ם לקחו חלק בהעלאת תחום העסקת המבוגרים על סדר היום הציבורי ותרמו לשינוי ומיצוב מקומם של מבוגרים כעובדים בחברה רב-גילית. נציגי תל"ם השתתפו בשולחנות עגולים ובדיונים ציבוריים ומסייעים להבניית הידע והניסיון לטובת קידומו. אלה נעשו בשיתוף ותיאום עם משרדי ממשלה (משרד הרווחה, המשרד לשיוויון חברתי וגימלאים), עם רשויות מקומיות (תל אביב, נהרייה, כרמיאל, עכו, מעלות ועוד) ועם גופים ציבוריים  אשל-ג'וינט, תב'ת-ג'וינט, עמותת הלב, עמותות מקומיות למען הקשיש) .

תל"ם עודדה והקימה מיזמים חדשניים לתעסוקת מבוגרים "שישים ועובדים" בשיתוף עם עמותת 50+ , אש"ל הג'וינט ובתמיכת בנק פועלים,  תב"ת ג'וינט, העמותה למען הקשיש, עמותת הלב, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, חברת ביטוח מגדל ועוד.

נגישות