תורמים ושותפים

לעמותה הסכמי שותפות עם אשל/ג'וינט, מגדל חברה לביטוח וגופים נוספים.
העמותה פיתחה מספר פרויקטים ייחודיים בתחום תעסוקת המבוגרים והיא זקוקה
הן למתנדבים והן לתרומות כספיות/שווה ערך.
נשמח לקבל סיוע מכל סוג שהוא.